Yhdistyksemme

Pardia liittyi Ammattiliitto Prohon 1.1.2019, josta alkaen jäsenemme ovat THHL Etelä-Pohjanmaa Pro ry:n jäseniä.  

 

THHL huolehtii jäsenistön palvelussuhteen ehtoihin sekä työolosuhteisiin ja työympäristöön liittyvien asioiden kehittämisestä. Jäsenten käytettävissä ovat päätoimisen puheenjohtajan ja pääluottamusmiehen palvelut. Lisäksi kaikki erilaisissa THHL:n luottamustoimissa olevat henkilöt auttavat ja tukevat liiton jäseniä

Jäsenet työskentelevät työ- ja elinkeinotoimistoissa (TE-toimistoissa), Ely-keskuksissa, erilaisissa palvelukeskuksissa sekä työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM). Jäsenemme ovat mm. työvoimaneuvojia, toimistosihteereitä, työvoimaohjaajia, suunnittelijoita, virastomestareita, toimistonjohtajia, apulaistoimistonjohtajia, eures-neuvojia ja toimialajohtajia.

Toimimme lähellä jäsentä. Kaikissa työyksiköissä on THHL:n yhdyshenkilö, joka välittää jäsenelle yhdistyksen ja liiton  tiedotteita ja muita viestejä. Jokaisen jäsenen käytettävissä ovat myös oman yhdistyksen alueluottamusmiehet sekä kaikki yhdistyksen toimijat.

 

.