Toiminta

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

 
Hallituksen kokoukset
Hallitus pitää järjestäytymiskokouksen heti toimintakauden alkaessa tammikuussa. Kokoukseen kutsutaan myös edellisen hallituksen jäsenet, varajäsenet, työsuojeluvaltuutetut ja hänen varansa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee yhdistykselle sihteerin / jäsensihteerin ja rahastonhoitajan toimikaudekseen, sekä valitsee toimintavastaavat. 
 
Hallitus järjestää kokouksia keskimäärin kerran kuukaudessa, paitsi kesäkuukausina.

Hallituksen kokouksiin voivat osallistua myös varajäsenet.

 
Sääntömääräiset kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään hallituksen toimesta maalis-huhtikuussa. Kokoukseen kutsutaan kaikki yhdistyksen jäsenet.
 
Sääntömääräinen syyskokous järjestetään hallituksen toimesta loka-marraskuussa. Kokoukseen kutsutaan kaikki yhdistyksen jäsenet.
 
Koulutustoiminta 
Kaikki yhdistyksen jäsenet voivat osallistua ammattiliitto Pron järjestämiin koulutustilaisuuksiin toimintavuoden aikana.

 
Jäsenistöllä on mahdollisuus osallistua myös muuhun yhteiskunnallisesti merkittävään koulutukseen tai toimintaan toimintakauden aikana. Yhdistys voi osallistua kustannuksiin tapauskohtaisesti harkiten.


Virkistystoiminta

Suurten työpaineiden keskellä yhdistyksen jäsenet tarvitsevat virkistystä ja muiden jäsenten tapaamista. Virkitystoimintaa järjestetään mm. teatteri- ja laivamatkoina. Toteutus tapahtuu osittain yleisten kokousten yhteydessä.

Toimintavuoden aikana järjestetään koulutus-/ virkistystapahtumia yhdessä toisten yhdistysten kanssa.

Jäsenet voivat tehdä esityksiä hallituksen jäsenille koko toimintakauden ajan. Yhdistys voi maksaa kustannukset kokonaan tai omavastuuosuudella vähennettynä.


Muu toiminta 
Luottamushenkilöt osallistuvat toimintavuoden aikana liiton järjestämiin heille tarkoitettuihin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin. Luottamushenkilöt valvovat jäsenten etuja sekä oma-aloitteisesti, että jäsenten pyynnöstä.

Luottamushenkilöt osallistuvat vuoden aikana mm. alueelliseen yt-toimintaan, työsuojelutoimintaan, valtakunnallisiin toimintoihin.

 
Tiedottaminen 
Sääntömääräisistä kokouskutsuista tiedotetaan hallinnon työssä oleville sähköpostilla, ilmoitustauluilla sekä yhdistyksen nettisivuilla.

  
Hallituksen esityslistat ja kokouspöytäkirjat julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla.

 

Hyväksytty syyskokouksessa 26.10.2018